SNELLE TEST VOOR (A)SYMPTOMATISCHE PERSONEN

Hoe creëer je een veilige werkomgeving en verlaag je het risico op infecteren van personen met COVID-19?

Viral Sign past geavanceerde screeningwetenschap toe om zorgaanbieders, fabrikanten, scholen en andere organisaties te helpen bij het creëren van veilige werkomgevingen voor werknemers, klanten en bezoekers. De kunstmatige intelligentie (AI) in Viral Sign stelt organisaties in staat om koortsige personen te detecteren die zijn geïnfecteerd met COVID-19 en andere infectieziekten van de luchtwegen. Viral Sign is een belangrijk hulpmiddel om de overdracht van influenza-achtige ziekten in risicovolle omgevingen te helpen verminderen.

Viral Sign is ingezet op werklocaties in de VS, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Europa.

Het Viral Sign-algoritme maakt gebruik van de kracht van infraroodbeeldvorming om een uitgebreide thermische signatuur van het gezicht te produceren. Viral Sign beoordeelt in realtime de thermische signatuur in de interessegebieden in het gezicht om patronen te identificeren die consistent zijn met vroege, presymptomatische influenza-achtige ziekte.

De totale tijd die Viral Sign nodig heeft om het infraroodbeeld vast te leggen, de thermische signatuur te evalueren en het vermoeden van een virus aan te geven, is ongeveer twee seconden.

Viral Sign stelt geen medische diagnose. Een medische diagnose moet worden gesteld door een bevoegde zorgverlener.

Precisie

Met een sensitiviteit van 95% en een specificiteit van 98% voor de detectie van koorts en het pre-febriele stadium. Superieur aan oplossingen die alleen de hoogste temperatuur detecteren zoals voorhoofdthermometers en warmtebeeldcamera’s.

Veiligheid

Viral Sign werkt contactloos en voorkomt nauw contact tussen de evaluator en de gescreende personen.

speed

Snelheid

De verwerkingssnelheid (<2 seconden) zorgt ervoor dat het screeningproces met Viral Sign workflow neutraal is, waardoor individuen snel op de werklocatie of bestemming kunnen komen.

Alarmen

Visuele en hoorbare waarschuwingen informeren de evaluator wanneer er een virus bij een persoon wordt vermoed. De hoorbare waarschuwingen kunnen worden uitgeschakeld wanneer dit passend is voor de instelling.

Uitgebreid

Een uitgebreide thermische signatuur produceert een resultaat dat identificeert waar er een hoog vermoeden bestaat voor de presymptomatische aanwezigheid van het virus.

AI-gestuurde resultaten

De kunstmatige intelligentie (AI) in Viral Sign levert een resultaat op (OK, Evalueer of Risico) dat niet door de evaluator hoeft te worden geïnterpreteerd. De beoordelaar hoeft geen medische professional te zijn.